ZAPRASZAMY!!
     I  TURNUS      25.06-06.07.2016 - WOLNE
     II TURNUS     06-17.07.2016 
     III TURNUS   18-28.07.2016 
     IV TURNUS   29.07-05.08.2016 
     V  TURNUS    05-12.08.2016 
     VI TURNUS  15-25.08.2016
Przyjazd w dniu rozpoczęcia turnusu do godz. 17.30 i rozpoczęcie kolacją. Zakończenie obiadem w ostatnim
 w dniu turnusu i wyjazd o godz. 13.30. Przyjęcie grupy wakacyjnej na listę zobowiązań ośrodka nastąpi po podpisaniu umowy dotyczącej ilości planowanych uczestników i wpłacie na konto ośrodka zadatku. Cena zawiera posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacje, koszt ratownika wodnego oraz możliwość korzystania ze sprzętu wodnego: kajaki  i rowery, a także możliwość korzystania z rowerów lądowych.
Zapraszam do współpracy.
 Ks. Piotr Szczepaniuk - dyrektor Ośrodka
 

ROK MIŁOSIERDZIA 8.12.15 - 20.11.2016

"Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia. Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: (Łk 6,36)".

Dla Polski ma to szczególne znaczenie i jest niezwykłym znakiem, gdyż Ojciec Święty Franciszek będzie w tym czasie gościł w naszym kraju w 1050 rocznicę Chrztu Polski i weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.

Aby uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w każdej katedrze i w kościołach wyznaczonych przez biskupa. W naszej diecezji to: konkatedra w Kołobrzegu, sanktuarium w Skrzatuszu i na Górze Chełmskiej w Koszalinie, sanktuarium św.Józefa w Słupsku, kościoły pw. Miłosierdzia Bożego: w Miastku, Pile, Wałczu i Szczecinku, kościoły Mariackie: w Sławnie i w Świdwinie raz kościół pw. św. Ottona w Słupsku

Ważne jest, by ten moment był połączony z sakramentem pojednania, Eucharystią i refleksją nad miłosierdziem. Konieczne, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary, modlitwa za Papieża oraz w intencjach, które nosi on „w sercu dla dobra Kościoła i całego świata”.